Randame sprendimus vaikų ir jaunuolių gyvenimo pagerėjimui Ataskaitos Teikiame socialinę – ugdomąją pagalbą vaikams ir jaunuoliams Apie mus Atstovaujame ir giname žmonių teises Ataskaitos Telkiame visuomenę prisidėti prie vaikų ir jaunuolių gyvenimo pagerėjimo Apie mus

Darbas gatvėje

Darbas su jaunimu gatvėje – tai ilgalaikė programa, kurios tikslas yra užmegzti tvirtus santykius su laiką gatvėje leidžiančiais jaunais žmonėmis, teikti jiems visapusišką socialinę ir  ugdomąją pagalbą bei atstovauti jų teises. 

 

Kam skirta ši programa?

Programa yra skirta 12 – 20 metų amžiaus jaunuoliams, kurie didžiąją dalį laisvalaikio praleidžia gatvėje. Esant poreikiui, gatvės darbuotojai dirba su vyresniais jaunuoliais ar jaunesniais vaikais.

Ką veikia socialiniai gatvės darbuotojai?

Lankosi jaunų žmonių susibūrimo vietose

žaidimų aikštelėse, kiemuose, prekybos centruose ir pan., kur susipažįsta su žmonėmis, kartu su jais leidžia laiką bei kalbasi įvairiomis jauniems žmonėms svarbiomis temomis.

Individualiai konsultuoja ir palydi jaunuolius

kurie išgyvena sudėtingas gyvenimo situacijas. Esant poreikiui, nukreipia jaunuolius į kitas organizacijas, kur jie gali gauti specializuotas paslaugas. Mūsų darbuotojai jaunuoliams gali padėti esant sunkumams šeimoje, mokykloje, bendraamžių tarpe, siekiant saugiai praleisti laisvą laiką ar įsidarbinti. 

Dirba su jaunų žmonių „chebromis“ 

Atsiradus stipresniems ryšiams su jaunuoliais, gatvės darbuotojai inicijuoja bendras veiklas: išvykas, žygius, stovyklas, jaunimo mainus. Siekiama, kad jaunuoliai ne tik gerai praleistų laiką, bet ir ko nors išmoktų.

Kuria galimybes jaunuoliams dirbti ir mokytis per darbines patirtis

Darbą matome kaip galimybę darbuotojams stiprinti santykį su jaunuoliais, o jaunuoliai gali save išbandyti realioje darbo vietoje.

Organizuoja maisto dalinimą bendruomenėje

Kartą per 2-3 mėnesius socialiniai gatvės darbuotojai kartu su jaunuoliais dalina maisto davinius Maisto banko gavėjams Naujininkuose. 

Organizuoja atvirus maisto vakarus

Kartą per savaitę gatvės darbuotojai kviečia jaunuolius į Vilnius social club namus, kur jie kartu gamina maistą, bendrauja ir tokiu būdu stiprina tarpusavio ryšį. 

Mums svarbu

Santykis

Kai su jaunais žmonėmis susipažįstame gatvėje, siekiame kuo aiškiau pristatyti, kas mes esame ir kaip galime būti jiems naudingi. Tikime, kad sėkmingas bendras veikimas įmanomas tik tada, kai sukuriamas šiltas ir pagarbus ryšys tarp darbuotojų ir jaunuolių. Nenorime jaunuolių „spausti“ pokyčiui, bet stengiamės būti šalia, kai jie bus tam pasirengę. 

Tinklas

Mūsų komanda skiria didelį dėmesį bendradarbiavimui su įvairiomis organizacijomis ir įstaigomis, kurios prisideda prie jaunų žmonių gerovės kūrimo ar jų problemų sprendimo. Siekiame su partneriais kurti tiesioginį ryšį, norime suprasti, kaip jie dirba, kartu nuolat ieškome bendro veikimo galimybių.